Vzorové tlačivá Novozámockého bytového družstva
Žiadosť o stavebné úpravy
Žiadosť o zmenu počtu osôb
Reklamačný protokol
Žiadosť
Vzor všeobecnej žiadosti, na rôzne účely
Žiadanka opráv
Žiadosť o vykonanie opravy zariadenia bytu
Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov
Splnomocnenie
Vzor splnomocnenia k zastupovaniu vlastníka bytu.
Žiadosť
Žiadosť o podanie informácie k ročnému vyúčtovaniu Fondu opráv 2018

Zobraziť online katalóg

Žiadosť o stavebné úpravy
Žiadosť o zmene počtu osôb
Reklamačný protokol
Žiadosť
Vzor všeobecnej žiadosti, na rôzne účely
Žiadanka opráv
Žiadosť o vykonanie opravy zariadenia bytu
Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov