Kontaktujte nás

Nábrežná 22, 940 01 Nové Zámky

nzbd@nzbd.sk

www.nzbd.sk

IČO: 34 122 711

IČ DPH: SK2021032343

DIČ: 2021032343

Pohotovostná údržba: +421 (0) 35 / 6410 716,  -717

Pohotovostná služba – výťahy: +421 (0) 910 / 900 269wimmer@nzbd.sk

Zamestnanci

Telefónny kontakt

Ústredňa

+421 (0) 35 / 6410 716
+421 (0) 35 / 6410 717

Sekretariát

+421 (0) 35 / 6410 721

Údržba

od 7:00 do 16:00

+421 (0) 35 / 6410 716
mazur@nzbd.sk

ASTRA

+421 (0) 35 / 6923 300