zateplovanie bytov nove zamky

Štatút prideľovania bytov

Prideľovanie bytov záujemcom v novopostavených bytových domoch spadá výlučne do kompetencie predstavenstva, ktoré sa riadi týmto štatútom. Novozámocké bytové družstvo na základe rozhodnutia predstavenstva zriaďuje od 1.12.2012 poradovník záujemcov o pridelenie novopostavených bytových jednotiek.

Štatút prideľovania bytov

Žiadosť o zaradenie do poradovníka

V prílohe sa nachádza žiadosť v elektronickej podobe, ktorú je potrebné vyplniť a zaslať spolu s uvedenými prílohami v žiadosti. V žiadosti je potrebné vyplniť všetky údaje a je nutné splniť všetky podmienky uvedené v Štatúte prideľovania bytov. Ceny jednotlivých bytov a výška mesačných splátok bude uverjnená po ukončení procesu financovania výstavby, najneskôr do 31.12.2012.

Žiadosť o pridelenie bytu
Umiestnenie bytových domov

Projektová dokumentácia bytového domu E

Pohľady a pôdorysy jednotlivých podlaží bytového domu a urbanistická štúdia sú na prevzatie v elektronickej podobe.

Štúdia západ II.
Pôdorys prízemia
Pôdorys 2. NP
Pôdorys 3. NP
Pôdorys 4. NP
Pôdorys 5. NP
Pôdorys 6. NP

Obsadenosť bytov v bytových domoch

V priložených súboroch bude uverejňovaná obsadenosť bytov v jednotlivých bytových domoch typu E a F, podľa označenia v projektovej dokumentácii.

Obsadenosť

Cena bytov a výška mesačných splátok

Financovanie výstavby bytov v bytových domoch je z úverových zdrojov, ktoré budú poskytnuté Novozámockému bytovému družstvu prostredníctvom finančnej inštitúcie. Výška mesačnej splátky je len premietnutie mesačných splátok Novozámockého bytového družstva finančnej inštitúcii na nájomcu, t.j. budúceho vlastníka bytu. Mesačnými splátkami nájomca, budúci vlastník, postupne spláca cenu bytu, ktorý na konci splátkového obdobia bude za 1 € prevedený do jeho osobného vlastníctva. Výhodou tohoto financovania je to, že nájomca, budúci vlastník, nemá voči finančnej inštitúcii, ako fyzická osoba, žiadne záväzky. Uvedené splátky sú pri 10 % akontácii. V prípade, že akontácia bude vyššia, mesačnésplátky budú adekvátne znížené. Doba splácania je 25 rokov. Obstaranie bytu je možné aj individuálnym hypotekárnym úverom alebo platbou v hotovosti.

Cena bytov a výška splátky E