nzbd poradenstvo

Prvý kontakt s NZBD

Stránkové hodiny

Sme tu pre vás v pondelok, utorok a štvrtok od 7:00 do 15:00, v piatok od 8:00 do 12:00 a v stredu od 7:00 do 17:00, takže aj časovo vyťažení vlastníci nás nájdu bez časového stresu.

Pružnosť

Každý pracovník expozitúry vám pomôže s akýmkoľvek problémom: zmenou počtu bývajúcich, vystavením alebo aktualizáciu predpisu nájomného, s prevodmi bytov pri predaji alebo kúpe, vystaví potrebné doklady pri odkúpení bytu do osobného vlastníctva – od žiadosti po zmenu vlastníka na katastri. Dôkladná znalosť legislatívy umožňuje našim pracovníčkam riešiť všetky situácie, spojené s vlastníctvom a užívaním bytov.

Poradenstvo

Každý pracovník expozitúry je školený vo svojom odbore, taktiež vám môže poradiť, napríklad aj o energetike, či meračoch vody a tepla.

Rýchlosť

V expozitúre vybavíte rýchlo aj technické, či stavebné problémy vášho bytového domu, ako je zatekanie, praskanie, iné stavebné poruchy alebo reklamácie.

Ochrana

Tím našich vlastných údržbárov, elektrikárov, plynárov a výťahárov má havarijnú pohotovosť 24 hodín denne, 7 dní v týždni, aby eliminoval havárie rozvodných  systémov  vašich domovov aj v nočných hodinách.

Novozámocké bytové družstvo