Novozámocké bytové družstvo

Obchodné meno, sídlo družstva a predmet podnikania

Družstvo prijalo obchodné meno: Novozámocké bytové družstvo, družstvo

Družstvo má sídlo: Nábrežná 22 Nové Zámky

PSČ: 940 01

Družstvo má IČO: 34122711

 

Novozámocké bytové družstvo, družstvo je zapísané v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre v oddiele Dr., vo vložke číslo 115/N (ďalej len družstvo).