CENNÍK

 online bannerovej reklamy na webstránke NZBD.

Bannerová reklama

Jednotlivé reklamné bannery sa líšia svojou veľkosťou a polohou v rámci stránky.

Bannerovú reklamu možno zacieliť na jednotlivé podstránky a tak zvýšiť adresnosť reklamnej kampane.

Oslovte cieľové publikum a využite svoj marketingový rozpočet na maximum.

KEDY JE TÁTO SLUŽBA VÝHODNÁ?

• keď uvádzate na trh novú značku, produkt, službu
• keď chcete posilniť predaj v top sezóne
• keď potrebujete v krátkom čase odovzdať reklamné posolstvo čo
najväčšiemu počtu ľudí – napr. rebrand produktu, krátkodobá akcia a
pod.
• keď sa chcete zviditeľniť
• keď chcete šíriť povedomie o svojej značke na weboch, ktoré čítajú
vaši potenciálni zákazníci
• keď sa chcete odlíšiť

– ceny sú uvedené v tabuľke sú bez DPH

Zľava 10% z ceny bannerovej reklamy pri objednávke na obdobie min. 3 mesiace

KONTAKTUJTE NÁS NA EMAILOVEJ ADRESE:  drafi@nzbd.sk

NA TELEFÓNOM ČÍSLE: 0917 622 315