Žiadosť o zaradenie do sociálneho zariadenia

V prílohe sa nachádza žiadosť v elektronickej podobe, ktorú je potrebné vyplniť a zaslať spolu s uvedenými prílohami v žiadosti. V žiadosti je potrebné vyplniť všetky údaje a je nutné splniť všetky podmienky uvedené v Štatúte zaraďovania do sociálneho zariadenia domova dôchodcov. Ceny poskytovaných služieb a výška mesačných platieb za poskytované služby bude uverejnená po ukončení procesu financovania výstavby, najneskôr do 30.4.2012.

Žiadosť o zaradenie do DD