Novozámocké bytové družstvo

Údržba bytových domov.

 

Cieľom údržby bytového domu je zaistiť nižšiu poruchovosť, dlhšiu životnosť a funkčnosť technických a technologických zariadení, ako aj samotného bytového domu.

Bytový dom počas svojej životnosti stráca pôvodnú hodnotu opotrebením. Jeho fyzické opotrebenie predstavuje zmenu funkčných vlastností najmä vplyvom prevádzky a poveternosti. Životnosť starších domov však okrem toho významne znižuje aj zlá údržba. V procese údržby bytového domu preto rozhodujúcu úlohu hrá kvalita spravovania budovy.

Vlastný údržbársky tím.

Nasadením vlastných vyškolených pracovníkov na prípady údržby a servisu rozvodov bytových domov – rozvodov studenej a teplej vody, kanalizácie, plynu, rozvodov elektriny, dažďozvodov, hydrantov, elektrických vrátnikov, zvončekových systémov dosahujeme promptnosť a nízke ceny údržbárskych a servisných výkonov.

Výmeny stúpacích a ležatých rozvodov vlastnými pracovníkmi.

Opotrebenie a životnosť materiálov má za následok, že rozvody v bytových domoch po niekoľkých desiatkach rokov nespĺňajú  bezpečnostné  a technické parametre a nastáva ich postupné znefunkčnenie aj pri dôslednom servise. Preto medzi naše priority patria výmeny stúpacích a ležatých rozvodov. Pred a počas samotnej realizácie prác využívame vlastný systém riadenia a logistiky. Dlhodobé skúsenosti, nadobudnuté know-how a použitie kvalitných materiálov nám umožňujú realizovať výmeny stúpačiek lacno, kvalitne, rýchlo a s dlhou životnosťou.

Istota.

Rekonštrukciou stúpačiek  v bytových domoch dosahujeme vyriešenie nedostatočného prietoku v poškodených alebo opotrebovaných stúpačkách, riešenie nedostatočnej teploty teplej vody a nedostatočného tlaku v rozvodoch.

Všestrannosť.

Vlastnými odborne spôsobilými revíznymi technikmi  zabezpečujeme aj revízne odstraňovanie nedostatkov po revíziách  na rozvodoch elektriny, bleskozvodoch a plynových rozvodoch. Takisto riešime kontroly tepelných zariadení za odberným miestom, posudzovanie a diagnostiku potrubí a vodoinštalácií a certifikovanú výmenu vodomerov.

Osobný prístup.

Systém kontroly spokojnosti koncových zákazníkov s pracovníkmi údržby nám neustále dokazuje, že naši pracovníci s odbornosťou a osobným prístupom získavajú čoraz vyššie hodnotenia spokojnosti a zvyšovanie dôvery zo strany vlastníkov.

Od roku 2013, sme po pilotných projektoch  realizovali výmeny rozvodov v 14 bytových domoch.