Uznesenie predstavenstva družstva pre funkčné obdobie 2014-2019

Obvody-delegáti-nove-zamky

Predstavenstvo družstva uznesením č. 26/8/214 schválilo v súlade s platným rokovacím poriadkom NZBD pre funkčné obdobie 2014-2019 počet delegátov 45 s pomerným zastúpením.

Stanovenie obvodov nájdete v prílohe na prevzatie.