Akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania

sprava bytoveho fondu osvedcenie nove zamky

Eva Ottingerová, riaditeľka družstva v čase od 16.2.2016 do 07.04.2016  úspešne absolvovala akreditovaný vzdelávací program Správa bytového fondu na Slovensku

 s odborným obsahom v nasledujúcej predmetovej skladbe:

  1. Profesionalizácia správy bytového fondu v kontexte štátnej bytovej politiky
  2. Právne aspekty správy bytových domov
  3. Administratívne zabezpečenie správy
  4. Základné odborné a technické znalosti správy
  5. Finančný manažment
  6. Sociálny manažment
  7. Manažment kvality

Osvedčenie vydala : Akademia Istropolitana Nova so sídlom vo Svätom Jure Prostredná 47 / A

Evidenčné číslo osvedčenia 016/2016