Osvedčenie o zápise

OSVEDČENIE-o-zápise-do-zoznamu-správcov-bytových-domov

Osvedčenie o zápise do zoznamu správcov bytových domov.