UPOZORNENEIE POLICAJNÉHO ZBORU

15.07.2014

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nových Zámkoch z dôvodu predchádzania protiprávneho konania, ku ktorému počas letnej dovolenkovej sezóny dochádza vo zvýšenej miere, vyzýva občanov aby si pred odchodom na dovolenku riadne zabezpečili svoje byty a domy.

Čítajte viac

Plánované odstavenie tepelných zdrojov

28.04.2014

Bytkomfort s.r.o. Nové Zámky zverejnil harmonogram plánovaného odstavenia tepelných zdrojov

Čítajte viac

Harmonogram odvozu odpadu pred a počas veľkonočných sviatkov

14.04.2014

V prílohe nájdete harmonogram odvozu odpadu, zverejnený spločnostou Brantner Nové Zámky s.r.o.

Čítajte viac

Usmernenie k vyúčtovaniu nákladov za rok 2013

27.03.2014

Novozámocké bytové družstvo ukončilo spracovanie vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytov za rok 2013 do 27.3.2014.

Čítajte viac

Výberové konanie

31.01.2014

na obsadenie pracovného miesta: Servisný a montážny technik výťahov

Čítajte viac

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: Samostatná finančná účtovníčka

14.06.2013

Novozámocké bytové družstvo, družstvo vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: Samostatná finančná účtovníčka

Čítajte viac

UPOZORNENIE OKRESNÉHO RIADITEĽSTVA POLICAJNÉHO ZBORU

02.02.2013

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nových Zámkoch upozorňuje občanov na v poslednom čase vyskytujúce sa prípady krádeží vlámaním do bytov, rodinných domov a do osobných motorových vozidiel.

Čítajte viac

Výstavba bytov a domova dôchodcov

08.11.2012

Novozámocké bytové družstvom spracovalo návrh opatrení na zlepšenie hospodárenia družstva a skvalitnenie výkonu správy bytových domov, ktoré spočívajú v bytovej výstavbe a výstavbe sociálneho zariadenia – domova .

Čítajte viac

Prosba o pomoc pri hľadaní darcu

23.04.2012

Prosíme všetkých dobrých ľudí, aby si našli chvíľku na prečítanie nasledujúceho článku a pomohli v ťažkej životnej situácii ...

Čítajte viac

Informácia všetkým dodávateľom

21.06.2011

Na základe reorganizácie práce na Novozámockom bytovom družstve, Vás zdvorilo žiadame, aby ste všetky faktúry

Čítajte viac

Inzerujte u nás