NOVOZÁMOCKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO Vás srdečne pozýva na deň plný zábavy a radosti pre Vaše deti

20.05.2015

Prídte si s nami zaskákať a vyšantiť sa na skákacích hradoch, ktoré sme pre Vás pripravili na trávnatej ploche pri budove NZBD na 29.5.2015 od 10:00.

Čítajte viac

Harmonogram odvozu odpadu pred a počas veľkonočných sviatkov

22.03.2015

Spoločnosť Brantner Nové Zámky s.r.o. po dohode s MÚ, odbor investičný, komunálny, dopravy a životného prostredia zverejnil harmonogram odvozu odpadu počas veľkonočných sviatkov.

Čítajte viac

UZNESENIE PREDSTAVENSTVA DRUŽSTVA

17.09.2014

Predstavenstvo družstva uznesením č. 26/8/214 schválilo v súlade s platným rokovacím poriadkom NZBD pre funkčné obdobie 2014-2019 počet delegátov 45 s pomerným zastúpením.

Čítajte viac

Výberové konanie

31.01.2014

na obsadenie pracovného miesta: Servisný a montážny technik výťahov

Čítajte viac

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: Samostatná finančná účtovníčka

14.06.2013

Novozámocké bytové družstvo, družstvo vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: Samostatná finančná účtovníčka

Čítajte viac

Výstavba bytov a domova dôchodcov

08.11.2012

Novozámocké bytové družstvom spracovalo návrh opatrení na zlepšenie hospodárenia družstva a skvalitnenie výkonu správy bytových domov, ktoré spočívajú v bytovej výstavbe a výstavbe sociálneho zariadenia – domova .

Čítajte viac

Prosba o pomoc pri hľadaní darcu

23.04.2012

Prosíme všetkých dobrých ľudí, aby si našli chvíľku na prečítanie nasledujúceho článku a pomohli v ťažkej životnej situácii ...

Čítajte viac

Informácia všetkým dodávateľom

21.06.2011

Na základe reorganizácie práce na Novozámockom bytovom družstve, Vás zdvorilo žiadame, aby ste všetky faktúry

Čítajte viac

Inzerujte u nás