Upozornenie Policajného zboru v Nových Zámkoch

19.06.2015

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nových Zámkoch upozorňuje občanov z dôvodu nastupujúcej letnej dovolenkovej sezóny, keď občania opúšťajú svoje domy a byty na dlhšiu dobu, na zvýšené riziko krádeže vlámaním do rodinných domov a bytov.

Čítajte viac

Plánované odstavenie tepelných zdrojov

28.05.2015

Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky oznámil plán odstavenia tepelných zdrojov v termíne od 3.8.2015 do 5.8.2015.

Čítajte viac

CELOZÁVODNÁ DOVOLENKA

26.05.2015

NOVOZÁMOCKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO vyhlasuje celozávodnú dovolenku od 29.6.2015 do 10.7.2015.

Čítajte viac

NOVOZÁMOCKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO Vás srdečne pozýva na deň plný zábavy a radosti pre Vaše deti

20.05.2015

Prídte si s nami zaskákať a vyšantiť sa na skákacích hradoch, ktoré sme pre Vás pripravili na trávnatej ploche pri budove NZBD na 29.5.2015 od 10:00.

Čítajte viac

Harmonogram odvozu odpadu pred a počas veľkonočných sviatkov

22.03.2015

Spoločnosť Brantner Nové Zámky s.r.o. po dohode s MÚ, odbor investičný, komunálny, dopravy a životného prostredia zverejnil harmonogram odvozu odpadu počas veľkonočných sviatkov.

Čítajte viac

UZNESENIE PREDSTAVENSTVA DRUŽSTVA

17.09.2014

Predstavenstvo družstva uznesením č. 26/8/214 schválilo v súlade s platným rokovacím poriadkom NZBD pre funkčné obdobie 2014-2019 počet delegátov 45 s pomerným zastúpením.

Čítajte viac

Výberové konanie

31.01.2014

na obsadenie pracovného miesta: Servisný a montážny technik výťahov

Čítajte viac

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: Samostatná finančná účtovníčka

14.06.2013

Novozámocké bytové družstvo, družstvo vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: Samostatná finančná účtovníčka

Čítajte viac

Výstavba bytov a domova dôchodcov

08.11.2012

Novozámocké bytové družstvom spracovalo návrh opatrení na zlepšenie hospodárenia družstva a skvalitnenie výkonu správy bytových domov, ktoré spočívajú v bytovej výstavbe a výstavbe sociálneho zariadenia – domova .

Čítajte viac

Prosba o pomoc pri hľadaní darcu

23.04.2012

Prosíme všetkých dobrých ľudí, aby si našli chvíľku na prečítanie nasledujúceho článku a pomohli v ťažkej životnej situácii ...

Čítajte viac

Informácia všetkým dodávateľom

21.06.2011

Na základe reorganizácie práce na Novozámockom bytovom družstve, Vás zdvorilo žiadame, aby ste všetky faktúry

Čítajte viac

Inzerujte u nás