Akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania

11.04.2016

Osvedčenie o úspešnom absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu

Čítajte viac

Uznensenie predstavenstva družstva pre funkčné obdobie 2014-2019

17.09.2014

Predstavenstvo družstva uznesením č. 26/8/214 schválilo v súlade s platným rokovacím poriadkom NZBD pre funkčné obdobie 2014-2019 počet delegátov 45 s pomerným zastúpením.

Čítajte viac

Výstavba bytov a domova dôchodcov

08.11.2012

Novozámocké bytové družstvom spracovalo návrh opatrení na zlepšenie hospodárenia družstva a skvalitnenie výkonu správy bytových domov, ktoré spočívajú v bytovej výstavbe a výstavbe sociálneho zariadenia – domova .

Čítajte viac

Inzerujte u nás