CELOZÁVODNÁ DOVOLENKA

15.12.2014

Novozámocké bytové družstvo, družstvo vyhlasuje celozávodnú dovolenku od 29.12.2014 do 6.1.2015.

VOĽBY PREDSTVENSTVA A KONTROLNEJ KOMISIE NZBD

01.12.2014

Voľby členov Predstavenstva NZBD a členov Kontrolnej komisie NZBD sa uskutočnia dňa: 10.12.2014

Čítajte viac

Odvoz odpadu pred a počas vianočných sviatkov

27.11.2014

Firma Brantner Nové Zámky s.r.o. zverejnil harmonogram odvozu odpadu pred a počas vianočných sviatkov.

Čítajte viac

ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV

31.10.2014

Predstavenstvo Novozámockého bytového družstva, družstva v Nových Zámkoch zvoláva zasadnutie Zhromaždenia delegátov, ktoré sa uskutoční dňa: 10. decembra 2014 t.j. v stredu o 14.00 hod.

Čítajte viac

UZNESENIE PREDSTAVENSTVA DRUŽSTVA

17.09.2014

Predstavenstvo družstva uznesením č. 26/8/214 schválilo v súlade s platným rokovacím poriadkom NZBD pre funkčné obdobie 2014-2019 počet delegátov 45 s pomerným zastúpením.

Čítajte viac

Oznámenie o ponukovom konaní

15.08.2014

Ponukové konanie je uverejnené na tejto web stránke v zložke Ponukové konania.

Výberové konanie

31.01.2014

na obsadenie pracovného miesta: Servisný a montážny technik výťahov

Čítajte viac

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: Samostatná finančná účtovníčka

14.06.2013

Novozámocké bytové družstvo, družstvo vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: Samostatná finančná účtovníčka

Čítajte viac

Výstavba bytov a domova dôchodcov

08.11.2012

Novozámocké bytové družstvom spracovalo návrh opatrení na zlepšenie hospodárenia družstva a skvalitnenie výkonu správy bytových domov, ktoré spočívajú v bytovej výstavbe a výstavbe sociálneho zariadenia – domova .

Čítajte viac

Prosba o pomoc pri hľadaní darcu

23.04.2012

Prosíme všetkých dobrých ľudí, aby si našli chvíľku na prečítanie nasledujúceho článku a pomohli v ťažkej životnej situácii ...

Čítajte viac

Informácia všetkým dodávateľom

21.06.2011

Na základe reorganizácie práce na Novozámockom bytovom družstve, Vás zdvorilo žiadame, aby ste všetky faktúry

Čítajte viac

Inzerujte u nás