Neprerušovaná dodávka teplej vody počas vianočných sviatkov 2016 a v novom roku 2017

20.12.2016

V súvislosti s blížiacimi sa vianočnými sviatkami a novým rokom Bytkomfort, s.r.o. upravuje dodávku teplej vody ako neprerušovanú.

Čítajte viac

Upozornenie Policajného zboru v Nových Zámkoch

23.11.2016

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nových Zámkoch upozorňuje občanov na nebezpečenstvo vreckových krádeží a krádeží osobných vecí z nákupných košíkov počas predvianočných nákupov.

Čítajte viac

Novozámocké bytové družstvo - tradícia a istota už viac ako 40 rokov.

04.10.2016

NZBD v r. 2015 získalo certifikát z Registra solventných firiem a v r. 2014 AAA hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republike.

Čítajte viac

Osvedčenie o zápise do zoznamu správcov bytových domov

30.06.2016

Čítajte viac

Akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania

11.04.2016

Osvedčenie o úspešnom absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu

Čítajte viac

Uznensenie predstavenstva družstva pre funkčné obdobie 2014-2019

17.09.2014

Predstavenstvo družstva uznesením č. 26/8/214 schválilo v súlade s platným rokovacím poriadkom NZBD pre funkčné obdobie 2014-2019 počet delegátov 45 s pomerným zastúpením.

Čítajte viac

Výstavba bytov a domova dôchodcov

08.11.2012

Novozámocké bytové družstvom spracovalo návrh opatrení na zlepšenie hospodárenia družstva a skvalitnenie výkonu správy bytových domov, ktoré spočívajú v bytovej výstavbe a výstavbe sociálneho zariadenia – domova .

Čítajte viac

Inzerujte u nás