Celozávodná dovolenka

21.06.2016

NOVOZÁMOCKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO, družstvo vyhlasuje celozávodnú dovolenku v čase od 4.7.2016 do 15.7.2016

Čítajte viac

Verejné ponukové konanie na nehnuteľnosti

09.06.2016

Novozámocké bytové družstvo.družstvo, sídlom Nábrežná 22, Nové Zámky, IČO: 34 122 711, vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj nehnuteľného majetku. Predmetom verejného ponukového konania sú nehnuteľnosti vedené:

Čítajte viac

OZNÁMENIE - Plánované odstavenie tepelných zdrojov

26.05.2016

Bytkomfort, s.r.o. oznamuje plánované odstavenie tepelných zdrojov od 8.8.2016 do 10.8.2016 (3 dni).

Čítajte viac

POZVÁNKA - 1.6.2016 - Medzinárodný deň detí

26.05.2016

NOVOZÁMOCKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO Vás srdečne pozýva na príjemne strávený deň plný zábavy a radosti pre vaše deti.

Čítajte viac

Výberové konanie na pozíciu vedúceho oddelenia technickej správy budov

10.05.2016

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu vedúceho oddelenia technickej správy budov, číslo pracovného miesta 402.

Čítajte viac

Výberové konanie na pozíciu výťahového technika

10.05.2016

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu výťahového technika, číslo pracovného miesta 436.

Čítajte viac

Akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania

11.04.2016

Osvedčenie o úspešnom absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu

Čítajte viac

Uznensenie predstavenstva družstva pre funkčné obdobie 2014-2019

17.09.2014

Predstavenstvo družstva uznesením č. 26/8/214 schválilo v súlade s platným rokovacím poriadkom NZBD pre funkčné obdobie 2014-2019 počet delegátov 45 s pomerným zastúpením.

Čítajte viac

Výstavba bytov a domova dôchodcov

08.11.2012

Novozámocké bytové družstvom spracovalo návrh opatrení na zlepšenie hospodárenia družstva a skvalitnenie výkonu správy bytových domov, ktoré spočívajú v bytovej výstavbe a výstavbe sociálneho zariadenia – domova .

Čítajte viac

Inzerujte u nás