Celozávodná dovolenka

02.12.2015

Novozámocké bytové družstvo, družstvo vyhlasuje celozávodnú dovolenku od 23.12.2015 do 31.12.2015.

Čítajte viac

Upozornenie Policajného zboru v Nových Zámkoch

19.06.2015

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nových Zámkoch upozorňuje občanov z dôvodu nastupujúcej letnej dovolenkovej sezóny, keď občania opúšťajú svoje domy a byty na dlhšiu dobu, na zvýšené riziko krádeže vlámaním do rodinných domov a bytov.

Čítajte viac

UZNESENIE PREDSTAVENSTVA DRUŽSTVA

17.09.2014

Predstavenstvo družstva uznesením č. 26/8/214 schválilo v súlade s platným rokovacím poriadkom NZBD pre funkčné obdobie 2014-2019 počet delegátov 45 s pomerným zastúpením.

Čítajte viac

Výberové konanie

31.01.2014

na obsadenie pracovného miesta: Servisný a montážny technik výťahov

Čítajte viac

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: Samostatná finančná účtovníčka

14.06.2013

Novozámocké bytové družstvo, družstvo vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: Samostatná finančná účtovníčka

Čítajte viac

Výstavba bytov a domova dôchodcov

08.11.2012

Novozámocké bytové družstvom spracovalo návrh opatrení na zlepšenie hospodárenia družstva a skvalitnenie výkonu správy bytových domov, ktoré spočívajú v bytovej výstavbe a výstavbe sociálneho zariadenia – domova .

Čítajte viac

Prosba o pomoc pri hľadaní darcu

23.04.2012

Prosíme všetkých dobrých ľudí, aby si našli chvíľku na prečítanie nasledujúceho článku a pomohli v ťažkej životnej situácii ...

Čítajte viac

Informácia všetkým dodávateľom

21.06.2011

Na základe reorganizácie práce na Novozámockom bytovom družstve, Vás zdvorilo žiadame, aby ste všetky faktúry

Čítajte viac

Inzerujte u nás